Προφυλακτήρας

Προστατεύει έπιπλα και τοίχους
Οι σκούπες Miele S700, S5 και S8 διαθέτουν έναν προφυλακτήρα γενικής χρήσης, κατασκευασμένο από μαλακό συνθετικό υλικό. Έτσι προστατεύονται τόσο τα έπιπλα όσο και η συσκευή από αθέλητες συγκρούσεις.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος