Φίλτρο υγιεινής εφ' όρου ζωής

Κλίμα χωρίς σκόνη με το φίλτρο υγιει. εφ' όρου ζωής
Αποτελεσματικός καθαρισμός: με τη μεγάλη ικανότητα συγκράτησης της σκόνης, το φίλτρο υγιεινής εφ' όρου ζωής διατηρεί τον αέρα του δωματίου καθαρό. Αιχμαλωτίζει αξιόπιστα το 99,9%* όλων των λεπτών σωματιδίων και εμποδίζει την είσοδό τους στην ατμόσφαιρα – για υγιεινή καθαριότητα και βέλτιστη καθαρότητα αέρα.
Σύμφωνα με το EN 60312-1 Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος