Χρονόμετρο

Ελεύθερα προγραμματιζόμενη ώρα έναρξης
Με τη Scout μπορείτε να προγραμματίζετε τις ώρες καθαρισμού του δαπέδου ανεξάρτητα. Μπορείτε να τη ρυθμίσετε να καθαρίσει, π.χ. όταν λείπετε από το σπίτι. Η Scout θα αρχίσει να καθαρίζει την επιλεγμένη ώρα. Στη συνέχεια, θα επιστρέψει στη βάση της για να επαναφορτίσει την μπαταρία της. Έτσι μπορείτε ελεύθερα να λείπετε όση ώρα η Scout καθαρίζει το σπίτι σας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος