Επιλογές ευέλικτης φόρτισης 

Εύκολο και ευέλικτο
Τώρα μπορείτε να φορτ. την ηλεκ. σκούπα Triflex HX1 της Miele εύκολα: ανάλογα με το σύστ. διαμ. που έχετε επιλέξει, μπορείτε να φορτ. τη συσκ. με το PowerUnit στην πάνω ή την κάτω θέση. Για να αποφύγετε να κάνετε τρύπες στον τοίχο για τη μον. επιτ. στήριξης, μπορείτε να τοποθετ. το καλώδιο απευθείας μέσα στην μπαταρία. Δεν υπάρχει διαθ. πρίζα στο μέρος όπου φυλάτε την ηλεκ. σας σκούπα; Μην ανησυχείτε, η μπατ. φορτίζει και εκτός της συσκευής.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος