Αντιστατικές χειρολαβές

Exclusiv bei Miele
Λειτουργεί σαν μικρό αλεξικέραυνο
Όλες οι σκούπες δαπέδου της Miele έχουν στη λαβή τους ενσωματωμένο ένα μικρό μεταλλικό σύρμα, το οποίο λειτουργεί σαν αλεξικέραυνο. Αυτό αποτρέπει την αντιστατική εκφόρτιση μεταξύ της συσκευής και του χρήστη. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος