Μεγάλη ακτίνα λειτουργίας

Για μεγάλες επιφάνειες άνω των 500 m²
Το καλώδιο, ο τηλεσκοπικός σωλήνας και ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης σας προσφέρουν ακτίνα κίνησης έως 13 μέτρων. Έτσι μπορείτε να καλύπτετε κυκλική επιφάνεια μεγαλύτερη από 500 m2, χωρίς να χρειάζεται τακτική μετακίνηση από τη μία πρίζα στην άλλη.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος