Τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες

Δυνατότητα σταθερής κίνησης προς κάθε κατεύθυνση
Η Blizzard CX1 διαθέτει τέσσερις περιστρεφόμενες ρόδες κατά 360°. Έτσι γίνεται πολύ σταθερή και ταυτόχρονα ευέλικτη και κινείται με ευκολία προς όλες τις κατευθύνσεις.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος