Αυτόματη πλύση σωληνώσεων γάλακτος

Καλύτερη υγιεινή
Μετά την προετοιμασία καφέ με γάλα, όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το γάλα ξεπλένονται αυτόματα με νερό από το δοχείο νερού. Έτσι η υγιεινή γίνεται πανεύκολη.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος