Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Καφετιέρες με άλεσμα κόκκων καφέ
Πλεονεκτήματα προϊόντος

CoffeeSelect*

Exclusiv bei Miele
Εξατομικευμένη γεύση
Ελευθερία επιλογών: το πατεντ. σύστ. CoffeeSelect παρέχει μέγ. απόλαυση και καφέ υψηλής ποιότητας. Έχει τρία ξεχ. δοχεία για διαφ. τύπους κόκκων – ώστε κάθε ποικιλία καφέ να παρασκευάζεται με τον σωστό τύπο. Μπορείτε να επιλέξετε τους τύπους κόκκων χειροκίνητα ή να τους ορίσετε μόνιμα για συγκ. ροφήματα – για μέγιστη ευελιξία. Τα ροφήματα παρασκευάζονται πάντα με έναν τύπο κόκκων, καθώς δεν παραμένουν υπολείμματα στο σύστ. από προηγ. χρήσεις.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος