Αποδεδειγμένη υγιεινή 

Υγιεινή καθαριότητα – επιστημονικά αποδεδειγμένη 
Καθαρίστε υγιεινά τα σκεύη σας με τη Miele: δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από το Rhine-Waal University of Applied Sciences επιβεβαιώνουν την εξαιρετικά υγιεινή απόδοση καθαρισμού των πλυντηρίων πιάτων Miele*. Περισσότερο από το 99,99% των βακτηρίων (Enterococcus faecium) αφαιρέθηκε με το AutoDos και το PowerDisk στο πρόγραμμα ECO 50°C και στα προγράμματα QuickPowerWash 65°C στο πλαίσιο ενός ελέγχου υγιεινής. Επιπλέον, το πρόγραμμα υγιεινής μείωσε το φορτίο βακτηρίων (Enterococcus faecium ή Micrococcus luteus) με συντελεστή τουλάχιστον 10.000, ακόμα και χωρίς απορρυπαντικό. 
Πληροφορίες για τα κριτήρια δοκιμών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.miele.com/g7000-c Αφορά τα βακτήρια Enterococcus faecium και Micrococcus luteus στο πρόγραμμα υγιεινής ή με AutoDos και PowerDisk στα προγράμματα ECO 50°C και QuickPowerWash 65°C. Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος