Δίσκος C 3D MultiFlex*

Εύκολη φόρτωση σκευών
Ιδιαίτερα πρακτικό: μαχαιροπίρουνα, chopstick και μικρά σκεύη μπορούν να τοποθετηθούν με ευελιξία.
Πατέντα: DE 102008062761 B3, EP 2433549 B1 Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος