Μισό φορτίο

Προσαρμοσμένη κατανάλωση
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας με τη συνείδησή σας καθαρή, ακόμα κι όταν δεν είναι γεμάτο: σχεδόν σε όλα τα βασικά προγράμματα, το πλυντήριό σας μετράει πόσα πιάτα βρίσκονται μέσα στον θάλαμο και προσαρμόζει αντίστοιχα την κατανάλωση νερού. Με τον αυτόματο έλεγχο φορτίου, δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε να γεμίσει το πλυντήριο.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος