Υγιεινή

Για τέλειο καθαρισμό
Υγιεινή καθαριότητα: Μπιμπερό, επιφάνειες κοπής κ.λπ. καθαρίζουν εντελώς και χωρίς βακτηρίδια, όπως έχει πιστοποιηθεί από το Institut für Angewandte Forschung GmbH [Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Επιστημών] 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος