Εγγύηση προστασίας από διαρροές*

Προστασία κατά των διαρροών - εγγυημένη*
Για προστασία από τις διαρροές, όλα τα πλυντήρια πιάτων Miele διαθέτουν το σύστημα προστασίας κατά των διαρροών WPS. Αν προκληθεί υλική ζημιά λόγω βλάβης στο σύστημα προστασίας από διαρροές, είστε εξασφαλισμένοι με την εγγύηση 20 ετών. Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του συστήματος προστασίας από διαρροές, η Miele αναλαμβάνει το κόστος επισκευών σε οποιαδήποτε βλάβη στο σύστημα, αρκεί η συσκευή να έχει τοποθετηθεί επαγγελματικά.
Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους όρους και τις προϋποθέσεις της εγγύησής μας για προστασία από το νερό. Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος