Σύστημα ψύξης MasterCool

Το ψυγείο και ο καταψύκτης έχουν διαφορετικά κυκλώματα ψύξης που διασφαλίζουν βέλτιστες κλιματικές συνθήκες και στους δύο χώρους. Επιπλέον, δεν γίνεται ανταλλαγή αέρα μεταξύ των χώρων. Με αυτόν τον τρόπο, τα τρόφιμα στο τμήμα συντήρησης δεν ξηραίνονται και οι οσμές, π.χ. από ψάρια, κρεμμύδια και τυριά, δεν μεταφέρονται στα τρόφιμα στο τμήμα κατάψυξης.

Εκτός από τη λειτουργία DuplexCool, το DuplexCool Pro εξασφαλίζει τη μέγιστη ψύξη με δύο ξεχωριστούς συμπιεστές – έναν για κάθε κύκλωμα ψύξης.

Έτσι, το DuplexCool Pro είναι η επαγγελματική λύση για την ασφαλή φύλαξη των τροφίμων σας στους ψυγειοκαταψύκτες.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος