*Εφαρμογή Miele@mobile

*Έξυπνη δικτύωση
Πολλές οικιακές συσκευές Miele διαθέτουν δυνατότητα επικοινωνίας για ενσωμάτωση σε ένα δίκτυο δεδομένων. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτές τις συσκευές από το σύμβολο Miele@home. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.miele-at-home.de 
Διατίθεται για κινητή συσκευή (για τις ελάχιστες απαίτησεις, ανατρέξτε στις πληροφορίες που παρέχονται στο app store), όλες οι συσκευές ψύξης απαιτούν πρόσθετα στοιχεία Miele@home. Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος