Η ευελιξία στα ψυγεία και τους καταψύκτες

Οι συσκευές ψύξης της Miele δεν διακρίνονται μόνο όσον αφορά το πεδίο χρήσης, την ποιότητα και τον κορυφαίο σχεδιασμό, αλλά και για τη μεγάλη τους ευελιξία. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδυάσετε, τοποθετώντας τα δίπλα-δίπλα, δύο ψυγεία ή, πιο κλασικά, ένα ψυγείο και έναν καταψύκτη.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος