Εξειδίκευση στην τεχνολογία εξαερισμού

Εμπειρία στην τεχνολογία εξαερισμού
Η κατάλληλη τοποθέτηση αεραγωγών είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί τέλεια ο απορροφητήρας σας. Με νέες συστάσεις και κανονισμούς παγκοσμίως, η τεχνολογία εξαερισμού και βελτιώνεται αναπτύσσεται συνεχώς για τις οικιακές εγκαταστάσεις. Η σειρά απορροφητήρων της Miele διαθέτει μοντέλα για κάθε απαίτηση, καθώς και τα απαραίτητα εξαρτήματα για βέλτιστη χρήση τους. Κάθε απορροφητήρας Miele έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με τα τρέχοντα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα στοιχεία απορρόφησης αέρα και ηχητικής απόδοσης σε αυτό το φυλλάδιο είναι αντιπροσωπευτικά και συγκριτικά. Η Miele είναι μέλος της CECED* (Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Οικιακών Συσκευών). Όλα τα μέλη έχουν υπογράψει μια εθελοντική συμφωνία να μετρούν τις τιμές απόδοσης αέρα και ήχου σύμφωνα με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και να δημοσιεύουν αυτές τις μετρήσεις στην τεκμηρίωση πωλήσεών τους. Αυτή η διαφάνεια εξασφαλίζει ότι οι πελάτες λαμβάνουν αξιόπιστα στοιχεία απόδοσης. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος