Προσαρμογή μετά από σχετική αίτηση

Δυνατότητα εξατομίκευσης
Η προτεραιότητα της Miele: Οι απορροφητήρες μας πρέπει να είναι το ίδιο προσωπικοί όπως και οι επιθυμίες σας. Εκτός από το πολύπλευρο κανονικό πρόγραμμα, η Miele προσφέρει και προσαρμογή ανάλογα με τις προσωπικές ανάγκες: Καμινάδα μεγάλου ή μικρού μήκους, φαρδύτερος θόλος του απορροφητήρα ή ακόμα και απορροφητήρας στο χρώμα της κουζίνας σας - τα πάντα είναι δυνατά με τη Miele. Προσαρμόζουμε τον αποροφητήρα σας ανάλογα με τη διαρρύθμιση της κουζίνας σας, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις επιθυμίες σας. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος