Η σωστή λειτουργία για κάθε διαρρύθμιση

Τρόποι λειτουργίας
Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ειδικά όταν τηγανίζετε, παράγονται υδρατμοί που αποτελούνται από μίγμα ατμού, σωματιδίων λίπους και οσμών. Αν ο αέρας στο δωμάτιο δεν εξαχθεί ή δεν φιλτραριστεί, αυτοί οι υδρατμοί παραμένουν στο δωμάτιο και επηρεάζουν το περιβάλλον της κουζίνας. Μακροπρόθεσμα, επηρεάζουν τα έπιπλα της κουζίνας, τα διακοσμητικά, τη βαφή κ.λπ. όπου κατακάθονται το λίπος και οι υδρατμοί. Υπάρχουν τρεις επιλογές αποτελεσματικού καθαρισμού του αέρα: εξαγωγή αέρα, εξαγωγή αέρα σε συνδυασμό με εξωτερικό κινητήρα και ανακύκλωση. Και οι τρεις μέθοδοι έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η μέθοδος που σας εξυπηρετεί εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που εξηγούνται σε άλλη ενότητα. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος