Οδηγίες για την πρώτη χρήση

Exclusiv bei Miele
Εύκολη εκκίνηση
Πριν από την πρώτη χρήση του FashionMaster η συσκευή θα σας καθοδηγήσει για τις πιο σημαντικές ρυθμίσεις. Εσείς επιλέγετε μόνο τη γλώσσα από τις πληροφορίες της συσκευής και ρυθμίζετε τη σκληρότητα νερού. Η συσκευή επιλέγει τώρα αυτόματα τον κατάλληλο κύκλο αφαλάτωσης. Κατά αυτόν τον τρόπο ο FashionMaster σας συντηρείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος