Φύλαξη με εξοικονόμηση χώρου

Ο μηχανισμός αναδίπλωσης διευκολύνει τη φύλαξη
Μετά τη χρήση, ένας βολικός μηχανισμός αναδίπλωσης εξασφαλίζει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου. Αναδιπλωμένο, το κυλινδρικό σιδερωτήριο χρειάζεται μόνο 0,2 m² χώρο. Χάρη στα τέσσερα σταθερά ροδάκια, το κυλινδρικό σιδερωτήριο είναι εύκολο στη μεταφορά.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος