Σιδέρωμα σε καθιστή θέση

Ο ξεκούραστος τρόπος σιδερώματος
Σιδέρωμα σε καθιστή θέση χωρίς κόπο. Η μετακίνηση του κυλίνδρου γίνεται με έναν ποδομοχλό που λειτουργεί ομαλά• η πλάκα κατεβαίνει πάνω στο ρούχο και ασκεί πίεση. Η εργονομική θέση καθίσματος μειώνει την καταπόνηση της πλάτης και σας αφήνει ελεύθερα και τα δύο χέρια. Σε μια έρευνα αγοράς της Miele μεταξύ των πελατών της, διαπιστώθηκε ότι το 95% των αγοραστών κυλινδρικών σιδερωτηρίων της Miele είναι ικανοποιημένοι έως πολύ ικανοποιημένοι.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος