Λειτουργία ατμού

Exclusiv bei Miele
Περισσότερη υγρασία για στεγνά ρούχα
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το σιδέρωμα με ατμό. Η "τεχνολογία διπλού δοχείου" εξασφαλίζει τη γρήγορη διαθεσιμότητα του ατμού και την ομοιόμορφη κατανομή του σε ολόκληρη την περιοχή σιδερώματος για έως και 40 λεπτά σιδερώματος με ατμό, χωρίς ανάγκη αναπλήρωσης του δοχείου νερού. Μια λυχνία LED επισημαίνει εγκαίρως αν χρειάζεται προσθήκη νερού. Λειτουργεί με νερό δικτύου. Χωρητικότητα 0.84 l.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος