Επιλογή θερμοκρασίας ανάλογα με το ύφασμα

3 αντιστάσεις για καλύτερη κατανομή της θερμότητας
Η θερμαντική ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με την ετικέτα των ρούχων, πράγμα που σημαίνει προσεκτική μεταχείριση των ινών. Η θέρμανση κατανέμεται ιδανικά σε ολόκληρη την περιοχή, χάρη στα τρία θερμαντικά στοιχεία. Αυτό εξασφαλίζει τα καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος