Λειτουργία CoolDown

Ξενοιασιά
Η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα για τη Miele: γι' αυτό, οι αισθητήρες κίνησης και η παρακολούθηση των διακοπτών εξασφαλίζουν ότι το σίδερο θα σβήσει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για τρία περίπου λεπτά. Όταν μετακινηθεί, ενεργοποιείται και πάλι.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος