Αυτόματο ξέπλυμα

Για σταθερή απόδοση
Τα άλατα που μένουν από τη διαδικασία εξάτμισης πρέπει να αφαιρούνται τακτικά με ξέπλυμα της γεννήτριας ατμού ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή απόδοση. Το FashionMaster υπολογίζει τα διαστήματα ξεπλύματος αυτόματα με βάση τον όγκο του νερού που εξατμίζεται. Όταν έρθει η ώρα, το ξέπλυμα γίνεται αυτόματα μόλις σβήσετε το FashionMaster. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε εσείς είναι να αδειάσετε το δοχείο νερού.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος