Δοχείο νερού

Απλό και εύχρηστο
Do you wish to handle large laundry loads and refill water inbetween? Yes, that's possible, because the FashionMaster water container can simply be removed at any time during ironing and filled with normal tap water. The user-friendly, flat design of the water container allows refilling even under low taps. The 1.25 litre capacity allows you to iron for approximately one hour non-stop.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος