Απενεργοποίηση ασφαλείας

Ξενοιασιά στην κουζίνα
το αέριο κλείνει αυτόματα σε περίπτωση υπερβολικά μακράς χρήσης. Έτσι η ασφάλεια είναι εγγυημένη και αισθάνεστε σιγουριά. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος