Πάντα το επίκεντρο της κουζίνας σας

Εστίες αερίου - το επίκεντρο της κουζίνας σας
Οι εστίες αερίου τοποθετούνται ανεξάρτητα από φούρνο. Έτσι ο χώρος κάτω από την εστία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συρτάρια ή ντουλάπια. Το αποτέλεσμα είναι ευελιξία στη διαμόρφωση της κουζίνας σας. Αν απολαμβάνετε το τέλειο μαγείρεμα, θα λατρέψετε το μαγείρεμα με αέριο. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος