Τα χειριστήρια της Miele κάνουν το μαγείρεμα εύκολο

Εστίες αερίου χωρίς ηλεκτρονικές ρυθμίσεις
Όλες οι εστίες αερίου Miele διαθέτουν τη λειτουργία ασφαλείας GasStop. Αυτή εξασφαλίζει άμεση διακοπή της παροχής αερίου σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα. Αυτό σημαίνει πως δεν υπάρχει περίπτωση διαφυγής αερίου.
Εστίες αερίου με ηλεκτρονικές ρυθμίσεις
Τα έξυπνα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της Miele προσφέρουν στον πελάτη περισσότερη ασφάλεια και ευκολία. Το QuickStart εξασφαλίζει γρήγορη ανάφλεξη, ενώ το GasStop&ReStart αυτόματη ανάφλεξη σε περίπτωση που σβήσει η φλόγα. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν επιπλέον ενδείξεις θερμότητας και υπολειπόμενης θερμότητας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος