Μπροστινοί διακόπτες

Τα πάντα υπό έλεγχο
Ο χειρισμός των εστιών αερίου της Miele γίνεται με πλαστικούς ή μεταλλικούς περιστρεφόμενους διακόπτες. Με αυτό τον τρόπο, η ισχύς ρυθμίζεται πανεύκολα και με ασφάλεια.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος