Ηλεκτρονική ανάφλεξη και χειρισμός με το ένα χέρι

Εύκολη ανάφλεξη
Οι καυστήρες αναφλέγονται αυτόματα χάρη σε εξελιγμένη τεχνολογία. Για την ανάφλεξη, αρκεί να στρέψετε τους περιστρεφόμενους διακόπτες, απλά και εύκολα με το ένα χέρι, και να τα κρατήσετε για λίγο.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος