Τύποι θέρμανσης για κάθε συνήθεια μαγειρέματος

Ηλεκτρικές εστίες
Οι παραδοσιακές. Οι ζώνες μαγειρέματος θερμαίνονται από μια αντίσταση κάτω από το κεραμικό. Μπορείτε να δείτε τη θερμότητα από την κόκκινη αναλαμπή της ζώνης μαγειρέματος. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος