Το σωστό πλαίσιο για την κουζίνα σας

Κεραμικό με ανοξείδωτο πλαίσιο γενικής χρήσης
Το κεραμικό της εστίας προστατεύεται από όλες τις πλευρές από ένα ποιοτικό ανοξείδωτο πλαίσιο. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορα σχέδια πλαισίων.
Κεραμικό για χωνευτή τοποθέτηση
Εστία χωρίς πλαίσιο. Μπορεί να ενσωματωθεί απόλυτα και αδιόρατα στον πάγκο εργασίας. Αυτές οι εστίες δεν έχουν αιχμηρές γωνίες ή ακμές. 
Γωνιωτές γυάλινες άκρες
Ένας κομψός σχεδιασμός σε γυαλί με γωνιωτές άκρες στις δύο πλευρές ή σε όλες τις πλευρές. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος