Το σωστό μέγεθος για κάθε κουζίνα

Κλασικός
Οι συσκευές πλάτους 60 cm εξοικονομούν χώρο και προσφέρουν 3-4 ζώνες μαγειρέματος. Η εγκατάσταση μιας ηλεκτρικής εστίας ή μιας επαγωγικής εστίας Miele σε πάγκο εργασίας πλάτους 60 cm με πάγκο πάχους 40 mm είναι απλή υπόθεση. Γιατί σχεδόν όλες οι εστίες Miele είναι κατασκευασμένες ώστε να είναι ιδιαίτερα επίπεδες: Χάρη στο ρηχό τους βάθος περιβλήματος δεν προεξέχουν κάτω από τον πάγκο. Τα πλευρικά τοιχώματα της μονάδας βάσης δεν χρειάζεται να κοπούν ώστε να ταιριάξει το μέγεθός τους.
Εύχρηστη
Οι συσκευές πλάτους 75 cm προσφέρουν τρεις έως έξι ζώνες μαγειρέματος.
Τεράστια
Οι συσκευές πλάτους 90 cm προσφέρουν τρεις έως πέντε ζώνες μαγειρέματος.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος