Απενεργοποίηση ασφαλείας

Ξενοιασιά
Μια μέγιστη διάρκεια λειτουργίας ορίζεται για κάθε βαθμίδα. Όταν μια ζώνη μαγειρέματος λειτουργεί στην ίδια βαθμίδα ισχύος για ασυνήθιστα μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιείται αυτόματα.
 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος