Αυτόματη προθέρμανση

Δεν εξοικονομεί μόνο ενέργεια
Αυτή η αυτόματη ρύθμιση της Miele χαμηλώνει τη θερμότητα από την αρχική της βαθμίδα (για γρήγορη προθέρμανση) σε χαμηλότερη θερμοκρασία (για συνέχεια του μαγειρέματος). Έτσι δεν θα ξεχνάτε να χαμηλώνετε έγκαιρα τη θερμότητα και το φαγητό δεν θα καίγεται. Επίσης, εξοικονομείται ενέργεια.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος