Ευέλικτες ζώνες μαγειρέματος

Πρακτική για καθημερινή χρήση
Οι εστίες Miele προσφέρουν ζώνες μαγειρέματος και καυστήρες διαφόρων σχημάτων και μεγεθών. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε στην εστία σκεύη κάθε σχήματος και μεγέθους. Πολλές εστίες διαθέτουν επιπρόσθετες μεγάλες επεκτάσιμες ζώνες.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος