Χρονόμετρο

Διευκολύνει το μαγείρεμα
Το χρονόμετρο εστίας βοηθά στη διευκόλυνση της καθημερινής χρήσης της κουζίνας. Για παράδειγμα, ανάλογα με το μοντέλο, μπορείτε να ρυθμίσετε ανεξάρτητα τη διάρκεια των ζωνών μαγειρέματος ώστε να απενεργοποιηθούν αυτόματα ή να χρησιμοποιήσετε το χρονόμετρο της κουζίνας ανεξάρτητα από τις λειτουργίες της εστίας.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος