Όλα τα οφέλη του προϊόντος με μια γρήγορη ματιά

Επαγωγικές εστίες
Πλεονεκτήματα προϊόντος

TwinBooster

Λειτουργία Booster για γρήγορη προθέρμανση
Για ιδιαίτερα γρήγορη θέρμανση: με τη λειτουργία TwinBooster της Miele μπορείτε να συγκεντρώσετε την ισχύ δύο ζωνών μαγειρέματος σε μια ενιαία ζώνη μαγειρέματος, εάν το επιθυμείτε. Εναλλακτικά, μπορείτε να κατανείμετε την ισχύ της επαγωγής αυτόνομα για ακόμη πιο ευέλικτο μαγείρεμα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος