Μόνιμη αναγνώριση σκεύους

Άριστη αξιοποίηση της ενέργειας
Αν έχει ήδη τοποθετηθεί σκεύος σε μια από τις ζώνες μαγειρέματος, το αριθμητικό πληκτρολόγιο ενεργοποιείται αυτόματα αμέσως μόλις ανάψει η εστία. Έτσι δεν χρειάζεται ενεργοποίηση των ζωνών μαγειρέματος με το χέρι. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος