Αποδοτικότητα και ασφάλεια

Η θερμότητα παράγεται εκεί που χρειάζεται.
Κατά το μαγείρεμα με επαγωγή, η θέρμανση αναπτύσσεται μόνο εκεί που χρειάζεται: Στη βάση του σκεύους. Το επαγωγικό μαγείρεμα είναι ιδιαίτερα αποδοτικό, αφού δεν υπάρχουν απώλειες θερμότητας. Και είναι ιδιαίτερα ασφαλές, αφού το κεραμικό παραμένει συγκριτικά κρύο. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος