Μεταβλητοί χρόνοι σφράγισης 

Διαφορετικές επιλογές σφράγισης 
Είναι σημαντικό να επιλέγετε τη σωστή διάρκεια σφράγ. για τις σακούλες σφράγ. με κενό για να διασφαλίσετε άριστες συνθήκες αποθήκ. των τροφίμων ή για μαγείρεμα sous-vide: οι λεπτές σακούλες και οι αρχικές συσκευασίες, όπως τα σακ. με πατατάκια, σφραγίζονται ήπια και με ασφάλεια στη ρύθμιση 1. Με αυτόν τον τρόπο το φαγητό είναι τέλεια προστατ. από οσμές ή μεταφορά γεύσης. Για το μαγείρεμα sous-vide με πιο δυνατές σακούλες, συνιστούμε τη ρύθμ. 3. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος