Σακούλες κενού, ασφαλείς για τρόφιμα

Ειδικά σχεδιασμένος για τρόφιμα 
Οι σακούλες σφράγ. σε κενό της Miele έχουν σχεδιαστεί με συγκεκ. προδιαγραφές: είναι ανθεκτ. στη θερμ., δεν βράζουν, δεν σχίζονται, είναι ασφαλείς για τρόφιμα και δεν περιέχουν πλαστικοποιητή, για την ασφαλή αποθ. κάθε είδους τροφίμου. Κυρίως, έχουν ουδέτερη οσμή ώστε να μην υπάρχει πιθαν. να επηρεαστεί η γεύση του περιεχ. Η εφαρμ. τους περιλαμβάνει επίσης πλαστ. σακ. σε διάφ. μεγέθη. Σας τελείωσαν; Μπορείτε να αγοράσετε από το κατάσ. της Miele. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος