Τρεις ρυθμίσεις κενού 

Ιδανικό για κάθε εφαρμογή 
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τριών διαφορετικών ρυθμίσεων για τη σφράγιση σε κενό: θέλετε να σφραγίσετε σε κενό με προσοχή τρόφιμα που είναι ευαίσθητα στην πίεση, όπως τα φρούτα; Τότε, επιλέξτε τη ρύθμιση 1. Συνιστούμε τη ρύθμιση 3 – την ισχυρότερη ρύθμιση – για κρεατικά και τη ρύθμιση 2 για τρόφιμα που περιέχουν πολλά υγρά. Έτσι έχετε την καλύτερη προστασία των τροφίμων σας και εξασφαλίζετε άψογα αποτελέσματα. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος