Πλήρως τηλεσκοπικές ράγες

Πρακτικά και εργονομικά
Ο θερμοθάλαμος της Miele ανοίγει με κάθε τρόπο χάρη στις πρακτικές πλήρως τηλεσκοπικές ράγες. Έτσι, η φόρτωση και η εκφόρτωση του θερμοθαλάμου είναι πολύ πιο εύκολη και ο χειρισμός του γίνεται με άνεση. Ανοίγει και κλείνει εύκολα με τις σταθερές τηλεσκοπικές ράγες του. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος