Αυτόματη λειτουργία διατήρησης θερμότητας

Exclusiv bei Miele
Διατηρεί τις θρεπτ. ουσίες και προστ. τη συσκευή 
Στο τέλος του χρόνου μαγειρέματος, το φαγητό διατηρείται αυτόματα ζεστό για έως 15 λεπτά χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Έτσι δεν έχει σημασία αν αργήσετε μερικά λεπτά. 
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος