Πίν. χειρ. που ανασηκώνεται μηχανοκ. με SoftClose

Exclusiv bei Miele
Κάτι περισσότερο από ένα στοιχείο ελέγχου 
Συνδυασμός σχεδιασμού και ευκολίας χρήστη: ο πίνακας ελέγχου ανοίγει και κλείνει απαλά με ένα γρήγορα άγγιγμα – χωρίς να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής. Πίσω από τον πίνακα χειρισμού που ανασηκώνεται βρίσκεται το δοχείο νερού, το δοχείο συμπυκνώματος και το ασύρματο θερμόμετρο ψητού. Ο πίνακας γέρνει προς το μέρος σας, όταν πατάτε το πλήκτρο αφής για καλύτερη ορατότητα της οθόνης.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος