Εξωτερική παραγωγή ατμού 

Τα οφέλη του εξωτερικού ατμού 
Πρωτοποριακό σύστημα ατμού: η γεννήτρια ατμού στις συσκευές μας βρίσκεται εκτός του θαλάμου φούρνου. Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, ο εισερχόμενος ατμός γεμίζει πλήρως τον θάλαμο φούρνου και εκτοπίζει το οξυγόνο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα γρήγορη προθέρμανση και βέλτιστη μέτρηση θερμοκρασίας, διατηρώντας το φυσικό άρωμα του φαγητού. Επειδή δεν συσσωρεύονται άλατα μέσα στον θάλαμο φούρνο, το καθάρισμα γίνεται ιδιαίτερα εύκολα.
Αριθμοί ως παραδείγματα που δείχνουν τα οφέλη του προϊόντος